Lomakkeet_kuva_laaja

Lomakkeet

Tälle sivulle on koottu erilaisia kaupungin tuottamiin tai tilaamiin palveluihin liittyviä lomakkeita, jotka pitää joko kokonaan tai osittain täyttää käsin. Kokonaan sähköiset lomakkeet löytyvät sivulta Asiointi ja lomakkeet.

Lomakkeet on tällä sivulla jaoteltu Palvelut-osiossa olevan palvelujaottelun mukaan (aakkosjärjestyksessä).


Asuin- ja yritystonttihakemukset
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Omakotitontintonttihakemus_ 2017_ OSTO JA VUOKRA PDF -tiedosto 120.4 KB
Rivitalotontin ostohakemus 2017 PDF -tiedosto 114.9 KB
Yritystontin varauslomake_2017 PDF -tiedosto 115.1 KB

Kaavat ja kiinteistöt
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Asemakaavan muutoshakemus PDF -tiedosto 155.4 KB

Kartat ja paikkatieto
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Tilauslomake, paikkatietopalvelut PDF -tiedosto 186.8 KB
Tilauslomake, paikkatietopalvelut MS Excel -dokumentti 30.6 KB

Kirjasto
  Nimi Tiedostomuoto Koko

Kulttuuri
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Kotiseutuarkiston kopiotilauslomake PDF -tiedosto 74.7 KB
Kotiseutuarkiston tilaus- ja käyttölupalomake PDF -tiedosto 72 KB
Kaupungintalon näyttelyparven varauslomake PDF -tiedosto 136.9 KB
Opiskelustipendin hakulomake_17 MS Word -dokumentti 54.3 KB
Opiskelustipendin hakulomake_tulostettava17 PDF -tiedosto 437.8 KB
Paimio-mitalin ehdotuskaavake18 PDF -tiedosto 8.8 KB

Liikunta ja ulkoilu
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Saattajakortin anomuslomake PDF -tiedosto 187.9 KB
salivuoroanomusyleinen MS Word -dokumentti 60.5 KB
tukihakemus_tulostettava_soveltavaliikunta PDF -tiedosto 207.9 KB
tukihakemus_täytettävä_soveltavaliikunta MS Word -dokumentti 213.4 KB
Parhaat ehdotus lomake 2017 PDF -tiedosto 176.1 KB

Nuorisopalvelut
  Nimi Tiedostomuoto Koko
uusin nuorisokorttihakemus PDF -tiedosto 584.1 KB
tukihakemus_tulostettava PDF -tiedosto 207.9 KB
tukihakemus_täytettävä MS Word -dokumentti 213.4 KB
KUVAUSLUPA Seutukunnallinen nuorisokortti MS Word -dokumentti 14.9 KB

Opetus ja kasvatus
  Nimi Tiedostomuoto Koko
koulukuljetusanomus alle 5 tai 3 km matkalle RTF -tiedosto 110.7 KB
Varhaiskasvatushakemus.xls RTF -tiedosto 85.4 KB
Vieraskuntalaishakemus MS Word -dokumentti 76 KB
Kuntalisähakemus PDF -tiedosto 10.2 KB
Varhaiskasvatuspaikan irtisanomisilmoitus MS Word -dokumentti 34 KB
Aamu-ja iltapäivätoiminnan hakemus RTF -tiedosto 185.2 KB
Hoitopäivien muutos PDF -tiedosto 17.2 KB
Tuloselvitys PDF -tiedosto 203.6 KB
Kouluunilmoittautumisen lomake MS Word -dokumentti 75 KB

Perhe- ja sosiaalipalvelut
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Hakemus kuljetuspalveluja varten PDF -tiedosto 8.5 KB
Lastensuojeluilmoitus PDF -tiedosto 316 KB
omaishoidon hakemus PDF -tiedosto 9.9 KB
hakemus vammaispalvelut PDF -tiedosto 48.7 KB
Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna -hakemuslomake MS Word -dokumentti 20.3 KB
Lomake tuen tarpeen arvioimiseksi PDF -tiedosto 264.9 KB
Täydentävän hakemus_v1 PDF -tiedosto 226.3 KB
omaishoito-sijaishoitajan_palkkio PDF -tiedosto 160.9 KB
Toimeksiantosopimus MS Word -dokumentti 38.1 KB

Rakennusvalvonta
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Aloituskokouksen pöytäkirja.doc MS Word -dokumentti 63.5 KB
Aloituskokouksen pöytäkirja.pdf PDF -tiedosto 185.6 KB
ESISELVITYSLOMAKE Jäte MS Word -dokumentti 42 KB
ESISELVITYSLOMAKE Jäte PDF -tiedosto 30.7 KB
Ilmoitus kotitarveotosta MAL § 23a PDF -tiedosto 94.2 KB
Ilmoitus rakennuksen poistumasta PDF -tiedosto 168.4 KB
Ilmoitus rakennuksen poistumasta_RK 9.pdf PDF -tiedosto 86 KB
IlmoituslomakeMaa-ainesten kotitarveotto MS Word -dokumentti 46.5 KB
KVV ja IV työn tarkastusasiakirja PDF -tiedosto 89.1 KB
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen- jatkoaikahakemus PDF -tiedosto 158.8 KB
Maa-aineslain §23 mukainen ilmoitus PDF -tiedosto 101.8 KB
Naapurin kuuleminen 2018 PDF -tiedosto 474.1 KB
Naapurin suostumus PDF -tiedosto 90.7 KB
Rakennushankeilmoitus_RH1.pdf PDF -tiedosto 215 KB
Rakennushankeilmoitus_RH2.pdf PDF -tiedosto 81.9 KB
Rakennuslupahakemus PDF -tiedosto 211.7 KB
Rakennusluvan jatkoaika-anomus PDF -tiedosto 136.6 KB
Rakennustapaselostus kiinteistön lämpökaivon poraamiseen PDF -tiedosto 129.9 KB
Selvitys jätehuollosta PDF -tiedosto 115.7 KB
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkujätteen jätehuollosta PDF -tiedosto 115.7 KB
Suunnittelutarvehakemus PDF -tiedosto 182.1 KB
Takaussitoumus PDF -tiedosto 135.2 KB
Työmaan tarkastusasiakirja PDF -tiedosto 136.2 KB
Vastaava työnjohtaja 2018 PDF -tiedosto 267.3 KB

Terveyspalvelut
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Terveyskeskuksen vaihtaminen lomake PDF -tiedosto 118.9 KB
SUOSTUMUSLOMAKE puolesta asiointiin PDF -tiedosto 11.6 KB
Omahoidon arviointi MS Word -dokumentti 63.9 KB

Vanhustenpalvelut
  Nimi Tiedostomuoto Koko
liikkumista tukevat palvelut PDF -tiedosto 273.1 KB

Ympäristö- ja luonto
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Lumenkaatopaikka_lomake PDF -tiedosto 71 KB
Maankaatopaikka_lomake PDF -tiedosto 71 KB