Lomakkeet_kuva_laaja

Lomakkeet

Tälle sivulle on koottu erilaisia kaupungin tuottamiin tai tilaamiin palveluihin liittyviä lomakkeita, jotka pitää joko kokonaan tai osittain täyttää käsin. Kokonaan sähköiset lomakkeet löytyvät sivulta Asiointi ja lomakkeet.

Lomakkeet on tällä sivulla jaoteltu Palvelut-osiossa olevan palvelujaottelun mukaan (aakkosjärjestyksessä).


Asuin- ja yritystonttihakemukset
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Omakotitontintonttihakemus_ 2017_ OSTO JA VUOKRA PDF -tiedosto 120.4 KB
Rivitalotontin ostohakemus 2017 PDF -tiedosto 114.9 KB
Yritystontin varauslomake_2017 PDF -tiedosto 115.1 KB

Kaavat ja kiinteistöt
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Asemakaavan muutoshakemus PDF -tiedosto 155.4 KB

Kadut ja liikenne
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Yksityistiehakemus ja ohje PDF -tiedosto 349.2 KB
Yksityistiehakemus ja ohje MS Word -dokumentti 56.1 KB

Kartat ja paikkatieto
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Tilauslomake, paikkatietopalvelut PDF -tiedosto 186.8 KB
Tilauslomake, paikkatietopalvelut MS Excel -dokumentti 31 KB

Kirjasto
  Nimi Tiedostomuoto Koko
kirjastokortin hakulomake PDF -tiedosto 62.4 KB

Kulttuuri
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Kotiseutuarkiston kopiotilauslomake PDF -tiedosto 74.7 KB
Kotiseutuarkiston tilaus- ja käyttölupalomake PDF -tiedosto 72 KB
Kaupungintalon näyttelyparven varauslomake PDF -tiedosto 136.9 KB
tukihakemus_tulostettava PDF -tiedosto 207.9 KB
tukihakemus_täytettävä MS Word -dokumentti 213.4 KB
Paimio-mitalin ehdotuskaavake 2016 PDF -tiedosto 8.3 KB
Opiskelustipendin hakulomake_16 MS Word -dokumentti 54.3 KB
Opiskelustipendin hakulomake_tulostettava16 PDF -tiedosto 437.8 KB
Juhlavuoden 2017 avustushakemus_tulostettava PDF -tiedosto 215 KB

Liikunta ja ulkoilu
  Nimi Tiedostomuoto Koko
sulkapallovuoroanomus MS Word -dokumentti 68.5 KB
Saattajakortin anomuslomake PDF -tiedosto 187.9 KB
salivuoroanomusyleinen MS Word -dokumentti 60.5 KB
tukihakemus_tulostettava_soveltavaliikunta PDF -tiedosto 207.9 KB
tukihakemus_täytettävä_soveltavaliikunta MS Word -dokumentti 213.4 KB

Nuorisopalvelut
  Nimi Tiedostomuoto Koko
uusin nuorisokorttihakemus PDF -tiedosto 584.1 KB
tukihakemus_tulostettava PDF -tiedosto 207.9 KB
tukihakemus_täytettävä MS Word -dokumentti 213.4 KB
KUVAUSLUPA Seutukunnallinen nuorisokortti MS Word -dokumentti 14.9 KB

Opetus ja kasvatus
  Nimi Tiedostomuoto Koko
koulukuljetusanomus alle 5 tai 3 km matkalle RTF -tiedosto 110.7 KB
päivähoitohakemus.xls RTF -tiedosto 85.4 KB
muualta muuttaneen oppilaan ilmoittautumislomake RTF -tiedosto 189.8 KB
Kuntalisähakemus PDF -tiedosto 10.2 KB
Päivähoitopaikan irtisanomisilmoitus MS Word -dokumentti 33.5 KB
Aamu-ja iltapäivätoiminnan hakemus RTF -tiedosto 185.2 KB
Hoitopäivien muutos PDF -tiedosto 17.2 KB
tuloselvitys PDF -tiedosto 199.8 KB

Perhe- ja sosiaalipalvelut
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Hakemus kuljetuspalveluja varten PDF -tiedosto 8.5 KB
Lastensuojeluilmoitus PDF -tiedosto 316 KB
omaishoidon hakemus PDF -tiedosto 9.9 KB
hakemus vammaispalvelut PDF -tiedosto 48.7 KB
Omaishoito - Sijaishoitajan palkkio PDF -tiedosto 98.7 KB
Ilmoitus omaishoitajan sijaisesta PDF -tiedosto 365.1 KB
Ateriapalvelu kotiin kuljetettuna -hakemuslomake MS Word -dokumentti 20.3 KB
Lomake tuen tarpeen arvioimiseksi PDF -tiedosto 264.9 KB

Rakennusvalvonta
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Aloituskokouksen pöytäkirja.doc MS Word -dokumentti 63.5 KB
Aloituskokouksen pöytäkirja.pdf PDF -tiedosto 185.6 KB
ESISELVITYSLOMAKE Jäte MS Word -dokumentti 42 KB
ESISELVITYSLOMAKE Jäte PDF -tiedosto 30.7 KB
Huoneistotiedot_RH2.pdf PDF -tiedosto 81.9 KB
Ilmoitus kotitarveotosta MAL § 23a PDF -tiedosto 94.2 KB
Ilmoitus rakennuksen poistumasta PDF -tiedosto 168.4 KB
Ilmoitus rakennuksen poistumasta_RK 9.pdf PDF -tiedosto 86 KB
IlmoituslomakeMaa-ainesten kotitarveotto MS Word -dokumentti 46.5 KB
KVV ja IV työn tarkastusasiakirja PDF -tiedosto 42.7 KB
KVV Työnjohtajahakemus PDF -tiedosto 75.7 KB
Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen- jatkoaikahakemus PDF -tiedosto 158.8 KB
Maa-aineslain §23 mukainen ilmoitus PDF -tiedosto 101.8 KB
Rakennushankeilmoitus_RH1.pdf PDF -tiedosto 215 KB
Rakennushankeilmoitus_RH1.pdf PDF -tiedosto 215 KB
Rakennuslupahakemus.doc MS Word -dokumentti 205.5 KB
Rakennuslupahakemus.pdf PDF -tiedosto 172.3 KB
Rakennusluvan jatkoaika-anomus PDF -tiedosto 13.4 KB
Rakennustapaselostus kiinteistön lämpökaivon poraamiseen PDF -tiedosto 527.3 KB
Selvitys jätehuollosta PDF -tiedosto 115.7 KB
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkujätteen jätehuollosta PDF -tiedosto 115.7 KB
Suunnittelutarvehakemus PDF -tiedosto 182.1 KB
Takaussitoumus PDF -tiedosto 15 KB
TYONJOHTAJAHAKEMUS.pdf PDF -tiedosto 75.1 KB
Työmaan tarkastusasiakirja PDF -tiedosto 72.4 KB
Työnjohtajahakemus PDF -tiedosto 75.1 KB

Terveyspalvelut
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Terveyskeskuksen vaihtaminen lomake PDF -tiedosto 118.9 KB
SUOSTUMUSLOMAKE puolesta asiointiin PDF -tiedosto 11.6 KB

Vanhustenpalvelut
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Hakemus kuljetuspalveluja varten PDF -tiedosto 8.5 KB
omaishoidon hakemus PDF -tiedosto 9.9 KB
Ilmoitus omaishoitajan sijaisesta PDF -tiedosto 365.1 KB
Asiakasmaksut 1.1.2017 lukien PDF -tiedosto 168.2 KB
Vanhuspalvelut_KS_2016 Kuva 360.7 KB
Ikääntyneiden palvelut PDF -tiedosto 162.7 KB
Omaishoidon tuen kriteerit 1.2.2017 alkaen PDF -tiedosto 178.3 KB
Palvelusetelin tuottajarekisteri 2017 PDF -tiedosto 137.6 KB
Asukastiedote_Senioritalo_160317 PDF -tiedosto 49.5 KB
Asuntohakemus Senioritalo logolla 27.2.2017 PDF -tiedosto 68.9 KB
Senioritalo_julkisivu_kaakkoon Kuva 93.4 KB
Senioritalo_Pohja 15.3.17 2 krs PDF -tiedosto 253.1 KB
Senioritalo_Pohja 15.3.17 3 krs PDF -tiedosto 242.6 KB
Senioritalo_Pohja 15.3.17 4 krs PDF -tiedosto 246.9 KB

Ympäristö- ja luonto
  Nimi Tiedostomuoto Koko
Lumenkaatopaikka_lomake PDF -tiedosto 207.7 KB
Maankaatopaikka_lomake PDF -tiedosto 221.9 KB