Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.


Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.


Kaupunginhallituksessa on 10 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 


Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää ja osallistuu kaupungin johtamiseen yhdessä virkamiesjohdon kanssa. 


Kaupunginhallituksen kokouksesta laadittu pöytäkirja tarkastetaan ensisijaisesti sähköisesti viimeistään päivää ennen pöytäkirjan nähtäväksi asettamista ja asetetaan nähtäväksi kaupungin verkkosivuille kokousviikkoa seuraavana tiistaina tai pyhäpäivän sattuessa mainituksi päiväksi, lähinnä seuraavana arkipäivänä.

Pöytäkirjat eivät ole kuitenkaan nähtävillä siltä osin, kun niissä on käsitelty salassa pidettäviä asioita.


Kaupunginhallitus 1.6.2017 - 31.5.2019


Ilola_Timo
Timo Ilola
puheenjohtaja
(Kok.)
Eira_Alander

Eira Alander

I varapuheenjohtaja

(Kesk.)

timo_virta

Timo Virta

II varapuheenjohtaja
(SDP)


Ansio_Sanna-Maija

Sanna-Maija Ansio

jäsen

(Kok.)

KimmoJalonen

Kimmo Jalonen

jäsen

(KD)

MarikaMulari

Marika Mulari

jäsen

(Vihr.)


sari_murto


Sari Murto

jäsen

(SDP)

TomiNieminen

Tomi Nieminen

jäsen

(Vas.)

Simolin_Anton

Anton Simolin

jäsen

(Kok.)


joonauusitalo

Joona Uusitalo

jäsen

(Kesk.)