Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.


Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.


Kaupunginhallituksessa on 10 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 


Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää ja osallistuu kaupungin johtamiseen yhdessä virkamiesjohdon kanssa. 


Kaupunginhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavana maanantaina ja pidetään nähtävillä tarkastusta seuraavana tiistaina kaupungintalolla (Vistantie 18, Paimio). 

Pöytäkirjat eivät ole kuitenkaan nähtävillä siltä osin, kun niissä on käsitelty salassa pidettäviä asioita.


 

Kaupunginhallitus 2015-2016


Kallio Jarkko
Virta Timo
Nurmi Satu

Puheenjohtaja

Jarkko Kallio

I varapuheenjohtaja

Timo Virta

II varapuheenjohtaja

Satu Nurmi

Heino Sini
Hörkkö Jaana
Ilola Timo

Jäsen

Sini Heino

Jäsen

Jaana Hörkkö

Jäsen

Timo Ilola

  Kuparinen Heikki

Määttänen Markku

Paasonen Jaana

Jäsen

Heikki Kuparinen

Jäsen

Markku Määttänen

Jäsen

Jaana Paasonen

Rautio Rauno

 

 

Jäsen

Rauno Rautio