Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.


Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.


Kaupunginhallituksessa on 10 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 


Kaupunginhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää ja osallistuu kaupungin johtamiseen yhdessä virkamiesjohdon kanssa. 


Kaupunginhallituksen pöytäkirjat tarkastetaan kokousta seuraavana maanantaina ja pidetään nähtävillä tarkastusta seuraavana tiistaina kaupungintalolla (Vistantie 18, Paimio). 

Pöytäkirjat eivät ole kuitenkaan nähtävillä siltä osin, kun niissä on käsitelty salassa pidettäviä asioita.
Kaupunginhallitus 1.6.2017 - 31.5.2019


Ilola Timo
Timo Ilola
puheenjohtaja
(Kok.)
Eira_Alander

Eira Alander

I varapuheenjohtaja

(Kesk.)

timo_virta

Timo Virta

II varapuheenjohtaja
(SDP)


Ansio Sanna-Maija

Sanna-Maija Ansio

jäsen

(Kok.)

KimmoJalonen

Kimmo Jalonen

jäsen

(KD)

MarikaMulari

Marika Mulari

jäsen

(Vihr.)


sari_murto

Sari Murto

jäsen

(SDP)

TomiNieminen

Tomi Nieminen

jäsen

(Vas.)

Simolin Anton

Anton Simolin

jäsen

(Kok.)


joonauusitalo

Joona Uusitalo

jäsen

(Kesk.)