Kuntakonserni

Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan sekä yhden tai useamman oikeudellisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa kunnalla yksin tai yhdessä muiden kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa on määräämisvalta yhdessä tai useammassa yhteisössä.

 

Paimion konserniin kuuluvat seuraavat kaupungin määräysvallassa olevat yhteisöt:

 • Paimion Yrityskehitys Oy
 • Paimion Lämpökeskus Oy
 • Paimion Vesihuolto Oy
 • Mäntykankareen Vesi Oy
 • Lyyli Tuomolan Säätiö

 

Paimion osakkuusyhteisöt ovat:

 • Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy

 

Kaupunki on jäsenenä seuraavissa kuntayhtymissä:

 • Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä
 • Peimarin koulutuskuntayhtymä
 • Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä
 • Salon seudun koulutuskuntayhtymä
 • Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
 • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
 • Varsinais-Suomen liitto

 

Kaupunginvaltuuston 29.9.2011 hyväksymillä konserniohjeilla on luotu puitteet omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti.