Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaiset palvelut vastaavat laissa säädetyistä ja muutoin määrätyistä tehtävistä, jotka koskevat kulttuuri- ja kirjastopalveluiden, vapaan sivistystyön sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden järjestämistä. Näiden palveluiden tehtävänä on tukea ja edistää kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen ja monipuoliseen vapaa-aikaan sekä elinikäiseen oppimiseen.