Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Sivistystyön lautakunnan tavoitteena on eri sektoriensa kautta turvata kuntalaisten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Sivistystä tulee tarjota nykyistä laajemmin ja uusi tarjonta tulee kohdistaa vähän sivistyspalveluita käyttäneille. Tavoitteet asetetaan kotimaiseen ja kansainväliseen elinikäisen oppimisen ajatteluun. Uutta tarjontaa tulee kohdistaa muun muassa tietoyhteiskunnan perustaitoihin, verkko-opintojen yhteisölliseen tukeen, "toisen mahdollisuuden" antaviin opintolinjohin, kansalaisyhteiskunnan toimintaan, ikääntyvän ja eläkeikäiseen väestöön, paikallisiin ja alueellisiin kehittämishankkeisiin sekä syrjäytymistä ehkäisevään työhön. Sivistystyön lautakunta arvostaa myös yksiselitteisesti kädentaitoja, edistää monipuolista taidekasvatusta ja antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia ja mahdollisuuksia kulttuurin omaehtoiseen harrastamiseen ja harjoittamiseen.


Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 2013-2016

 

Puheenjohtaja
Salminen, Toni
                          
Varajäsen
Murto, Sari
Varapuheenjohtaja
Uusitalo, Joona

Varajäsen
Seppä, Jouni
Jäsen
Berg, Rauno

Varajäsen
Tanninen, Eetu
Jäsen
Klapuri, Tintti

Varajäsen
Tuominen, Outi
Jäsen
Kuisma, Karoliina

Varajäsen
Riipinen, Hannu
Jäsen
Holmanen, Kirsi

Varajäsen
Virtanen, Jari
Jäsen Nisu, Teemu
 
Varajäsen Ristilä, Pasi
 
     
 Jäsen Pirhonen, Henna
 
 Varajäsen Mäenpää, Marja
 
     
Jäsen Rantanen, Riitta
 
Varajäsen Heino, Outi
 
     
Kh:n edustaja
Hörkkö, Jaana
 
Kh:n varaedustaja
Rautio, Rauno
 
     

Nuorisoneuvoston

edustaja

 

Gröndahl, Konsta

 

Nuorisoneuvoston

varaedustaja

 

Heino, Saga