Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lautakunnan tehtävänä on järjestää tilatut sosiaali- ja terveyspalvelut. Lautakunta asettaa tilauksen mukaiset sosiaali- ja terveyskeskuksen tavoitteet, seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta.