Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.


Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.


Valtuusto valitsee enintään kuudeksi tilikaudeksi hallinnon ja talouden tarkastamista varten yhden tai useamman tilintarkastajan, joka toimii tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT-tilintarkastaja) tai yhteisö (JHTT-yhteisö).

 

Tarkastuslautakunta 2013-2016

 

 Puheenjohtaja
Erälinna, Leena
                                          
 Varajäsen
Heimo, Jarmo
 Varapuheenjohtaja
Nieminen, Tomi

 Varajäsen
Virtanen, Hannele
 Jäsen
Alitalo, Ulla-Maija

 Varajäsen
Valtakoski, Jaakko
 Jäsen
Mäkelä, Matti

 Varajäsen
Mäkinen, Martti
 Jäsen
Mäkilä, Tytti

 Varajäsen Laaksonen, Jari
 
     
 Jäsen Päätalo, Seppo
 
 Varajäsen Tuominen, Outi
 
     
 Jäsen Salo, Tapani
 
 Varajäsen Rannikko, Sari