Kaupungin ostolaskut

Alla olevasta tiedostosta löytyy tiedot Paimion kaupungin ostolaskuista vuosilta 2013-2014. Kaupungille tulee vuosittain vajaa 13.000 ostolaskua.


Kaupungin ostolaskut vuosilta 2013-2014   (Excel, koko 1.6 MB)


Ostolaskujen tiedot on poimittu kirjanpitojärjestelmästä tiliöintirivitasolla. Summat ovat arvonlisäverottomia, loppukustannuksia kaupungille. Tietoihin on lisätty luokittelutietoja helpottamaan tietojen jäsentelyä. Toimittajat on luokiteltu kaupunkikonsernin sisäisiin ja ulkoisiin toimittajiin. Ostot on luokiteltu tiliryhmätasolla asiakaspalveluiden ostoihin, muiden palvelujen ostoihin, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin sekä käyttöomaisuushankintoihin. Tiedot mahdollistavat lautakuntien hankintojen (ostojen) tarkastelun toimittaja- ja tiliryhmätasoilla. Suodattamalla tietoja voidaan vertailla ostojen toteutumia erilaisten tietojen perusteella.