Toimikunnat ja työryhmät

Lautakuntien lisäksi kaupungilla on erilaisia kaupunginhallituksen asettamia toimikuntia ja työryhmiä, jotka kokoontuvat tarvittaessa. 

 


Toimikunnat ja työryhmät toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2019

- Elinkeinotoimikunta

- Kunniamerkkiesityksiä valmisteleva toimikunta

- Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman mukainen LAPE-ryhmä

- Maapoliittinen toimikunta

- Opiskeluhuollon ohjausryhmä

- Paikallisten viranomaisten monialaisen nuorten ohjaus- ja

  yhteistyöverkosto

- Suomi 100 vuotta -työryhmä

- Turvallisen ja kestävän liikkumisen ryhmä

- Vammaisneuvosto

- Vanhusneuvosto

- Ystävyystoimikunta