wille3

Kiinteistöhuoltopalvelut

Kiinteistönhoito

  • Tekninen huolto
sähkö-, lämmitys-,ilmanvaihto-, vesi- ja viemäri- sekä turvajärjestelmien huolto sekä ylläpitotehtävät.
  • Talonmiespalvelut
Ulkoalueiden hoito, rakenteiden ja rakennelmien kunnon tarkkailu, tilojen järjestelyt, sekä muut käyttäjäpalvelut.
  • Energiakulutuksen seuranta
  • Kiinteistöjärjestelmän ja huoltokirjan ylläpito

Kiinteistöpäivystys

  • Virka-ajan ulkopuolella kaupungin kiinteistöjen hälytysluonteiset tehtävät

Kiinteistöjen kunnossapito

  • Erilaiset korjaus- ja asennustyöt
  • Tilojen järjestelyissä ja muutoissa avustaminen
  • Erityisalojen alihankkijoiden hankinta
Lukiorakennus