Alhon alue

Varattavissa Kalevan osayleiskaavaan perustuvan Alhon alueen palsoitussuunnitelman korttelin 2 mukainen rakennuspaikka 3


Kiinteistötiedot: 577-488-4-102, Mustikkamäki, os. Alhontie 36


  • Varausmaksu on 500 € ja varaus on voimassa 6 kk maksun suorittamisesta lukien. Kuuden kk:n jatkovaraus maksaa 250 €. 
  • Myyntihinta on 2,50 €/m2, sisältäen puuston.
  • Ostaja maksaa kauppakirjan allekirjoitustilaisuudessa vesiverkoston liittymismaksun korvauksena 8,80 €/rak.oik. m2 sekä Paimion Vesihuolto Oy:n vahvistaman liittämistyön korvauksen. 
  • Tontti sijaitseen Kalevan viemäriosuuskunnan vahvistetulla toiminta-alueella. Vesihuoltolain (10 §) mukaisesti vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön on liityttävä viemäriverkkoon.
  • Tontti on valmiiksi erotettu (lohkomismaksu lisätään kauppahintaan voimassa olevan MML:n taksan mukaisesti).


Tonttivaraukset sähköisesti tonttikaupasta tai kaupungintalon palvelupisteessä, sen aukioloaikana. 

Varauksen ehtona on, että varaaja suorittaa 500 euron varausmaksun joko sähköisesti verkkomaksuna tai palvelupisteellä. Päällekkäisiä varauksia ei oteta. 

Järjestelmän toiminnasta johtuen tontinvarauksessa on pieni mahdollisuus päällekkäiseen varaukseen. Varaus vahvistuu hakemuksen ensimmäisenä toimittaneelle. Näissä tilanteissa otamme yhteyttä varauksen toisena tehneeseen.


Sähköiseen tontinvarausjärjestelmään pääset valitsemalla haluamasi tontin