Kiusala

Tontit ovat peltotontteja ja sijaitsevat laajan, kaupungin omistaman viheralueen laidalla, os. Kujatie 1,3,6.


  • maapohjan hinta on 32 €/k-m2
  • vuosivuokra on 5 % maapohjan hinnasta
  • kunnallistekniikan maksu on 35 €/k-m2


Tonttivaraukset sähköisesti tonttikaupasta tai kaupungintalon palvelupisteessä, sen aukioloaikana. 

Varauksen ehtona on, että varaaja suorittaa 500 euron varausmaksun joko sähköisesti verkkomaksuna tai palvelupisteellä. Päällekkäisiä varauksia ei oteta. 

Järjestelmän toiminnasta johtuen tontinvarauksessa on pieni mahdollisuus päällekkäiseen varaukseen. Varaus vahvistuu hakemuksen ensimmäisenä toimittaneelle. Näissä tilanteissa otamme yhteyttä varauksen toisena tehneeseen.


Sähköiseen tontinvarausjärjestelmään pääset valitsemalla haluamasi tontin