Puistot ja yleiset alueet

Infrapalvelut vastaa kaupungin puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidosta, suunnittelusta ja rakentamisesta. Toiminta-ajatuksena on niin henkisesti kuin fyysisestikin mielihyvää tuottavien viheraluieden takaaminen paimiolaisille.

  • Rakennetut A2 lk puistot yht. 26 ha
  • Taajamametsät 286 ha
  • Talousmetsät 225 ha