Puistosuunnitelmat

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 15.12.2016 hyväksynyt Oinilan maauimalan alueen liikennejärjestelysuunnitelmaehdotuksen sekä Naskarlanpuiston puistosuunnitelmaehdotuksen MRA 46 §:n mukaisesti nähtäville asettamista varten.