Vuokrapellot

Paimion kaupunki omistaa viljelysmaita yhteensä n. 36 ha.

Viljelysmaiden sijainnit Paimion karttapalvelussa 


VUOKRAUSEHDOT 2017-2021

Vuokrasopimus tulee voimaan kun sekä vuokralainen että vuokranantaja ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

 

Pelloista tehdään viiden (5) vuoden vuokrasopimukset ajalle 1.1.2017 – 31.12.2021.

Vuokra edellytetään suoritettavaksi kerran vuodessa 30.10. mennessä.

 

Vuokranantaja siirtää ensimmäisenä sopimus vuotena 15.6. mennessä tukioikeuksien hallinnan vuokralaiselle voimassaolevan vuokrasopimuksen ajaksi.

 

Vuokralle annettavat pellot ovat kynnetyt tai kultivoidut. Kaavoitus- ja mittaus- yms. töiden suorittamiseen vuokra-alueilla varataan kulkuoikeus. Mahdollisista vahingoista maksetaan korvaus.

 

Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan vuokra-alueen kunnossapidosta, siisteydestä ja turvallisuudesta. Aluetta on hoidettava niin, että sen viljelyarvo säilyy.

Vuokralainen pitää ojituksen kunnossa sekä raivaa sarka- ja reunaojien varret kasvillisuudesta.

 

Viljelysmaiden tulee olla muokattuina vuokrauskauden päättymistä seuraavan viljelyskauden alkuun mennessä.

 

Vuokranantaja pidättää itsellään oikeuden irtisanoa sopimus ennen vuokrakauden päättymistä, mikäli vuokraaja oleellisesti laiminlyö vuokrausehtojen noudattamisen tai mikäli Paimion kaupunki tarvitsee vuokra-alueita omiin tarkoituksiinsa.

 

Jos vuokranantaja haluaa päättää vuokrasuhteen seuraavan vuoden alusta, pyritään siitä ilmoittamaan edeltävänä vuonna 1.-30.9. välisenä aikana vuokraajalle.

Vuokrasuhteen keskeytyksestä ei makseta muita korvauksia kuin kasvavasta sadosta aiheutuneet menetykset.