Rakennuksen runko

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa kaupungissa sen mukaan kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa tai muutoin on säädetty ja määrätty.

Rakennusvalvonta vastaa rakennetun ympäristön jatkuvasta valvonnasta.


Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.

 

Paimiossa rakennusvalvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta, jonka alaisena toimii rakennusvalvontatoimisto.


Lupa-asiat ja tarkastukset viraston sulkuaikana

Paimion rakennusvalvonta on suljettu/kesälomalla 3.7  – 6.8. 2017.

Katselmuksia voi tilata rajoitetusti seuraavina aikoina:


  4.7. – 7.7.2017 puh. 050-413 4007
31.7.-  4.8.2017 puh. 0500-782 301

 

Loma-aikana 3.7. – 6.8. kunta ei anna päätöksiä.


Lupahakemuksia voi tehdä lupapisteellä myös  loma-aikana, mutta

hakemuksia käsitellään vasta kun palataan lomilta.

 Lupapiste käytössä rakennushankeasioinnissa

Rakennus- ja toimenpidelupahakemus tulee ensisijaisesti jättää sähköisesti Lupapiste-palvelussa. Jo ennen rakennushankkeen aloittamista voit pyytää neuvontaa rakennusvalvonnasta ja jatkaa sen jälkeen asiointia palvelussa. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla ja eteneminen ohjeistetaan hyvin. 

Voit näin hoitaa asiointisi myös virka-ajan ulkopuolella.

JOKAISELLE RAKENNUKSELLE TAI TOIMENPITEELLE TULEE TEHDÄ OMA ERILLINEN HAKEMUS


Esim. Jos haetaan lupaa samalla kertaa sekä asuinrakennukselle ja talousrakennukselle tai autokatokselle, jokaiselle toimenpiteelle tulee tehdä oma erillinen hakemus.Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluvat:

 • rakentamisen neuvonta ja ohjaus
 • rakentamisen lupa-asiat
 • rakennustyön valvonta
 • valitusten ja ilmoitusten perusteella tapahtuva valvonta

Rakennusvalvonnan tehtäviä ovat lisäksi:

 • korjaus-ja energia-avukset
 • maa-aineslupa-asiat ja niiden valvonta
 • haja-alueiden jätevesilupa-asiat
 • maalämmitysjärjestelmien lupa-asiat

Rakennusvalvonnalle eivät kuulu:

 • naapurien riita-asiat
 • kiinteistöjen vesivahinkojen arvioinnit
 • oletettujen homevaurioiden arvioinnit
 • kiinteistöjen arvon määrittämiset
 • rakennuslupakaavakkeiden täyttäminen
 • suunnittelun avustaminen