Rakennusvalvonnan taksat

Paimion kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut:

 

"Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomais-tehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa."

 

Paimion kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 31.03.2016 § 26 päättänyt viranomaistehtävien maksujen yleisistä periaatteista. 

Maksuista on kuulutettu 24.05.2016 ja ne ovat tulleet voimaan 01.06.2016.