Rakentamisen luvat

Rakentamiseen tarvitaan eri tasoisia lupia rakentamisen laajuudesta riippuen. Luvista on määrätty maankäyttö- ja rakennuslaissa,  -asetuksessa ja Paimion rakennusjärjestyksessä.


Paimion kaupungin rakennusvalvonnassa on käytössä sähköinen rakennuslupamenettely!


Sähköinen rakennuslupahakemus
Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan. Palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

Lupahakemukset paperisina

Rakentamisen paperiset lupahakemukset voi toimittaa suoraan rakennustarkastajalle, tarkastusinsinöörille, toimistovirkailijalle tai kaupungin infopisteeseen. Hakemukset voi toimittaa myös postitse, osoitteeseen:


Paimion kaupunki

Rakennusvalvonta

Vistantie 18

21530 Paimio