Jätevesijärjestelmän lupa-asia haja-asutusalueella

Talousvesien käsittelystä on annettu valtioneuvoston jätevesiasetus 209/2011/ 10.03.2011.

 • Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmäm rakentaminen tai muuttaminen edellyttää luvan hakemista.
 • Lupa-asiasta ja lupahakemukseen liitettävästä suunnitelmasta on määrätty  jätevesiasetuksen 6 §:ssä.
 • Paimion rakennusjärjestyksen mukaan lupamuotona on ilmoituslupa toimenlupamenettelyn sijasta.
 • Ennen vuotta 2004 rakennetut jätevesijärjestelmät tulee luvittaa 15.03.2016 mennessä.

Tarkista ensin!

 • onko alueellasi kaupungin tai osuuskunnan rakentama viemäri ja sijaitseeko viemäri kaupunginvaltuuston hyväksymällä toiminta-alueella, jolloin on velvollisuus liittyä runkoviemäriin.

Lupahakemukseen tarvittavat asiakirjat

 • Alueen yleiskartta (suunnittelukohde ja ympäristö), jossa esitettävä nuolin minne purkuvedet ohjautuvat ympäröivään maastoon
 • Asemapiirustus, järjestelmän taso- ja leikkauspiirustus (2 sarjaa)
 • Järjestelmän asennusohjeet + kohdekohtainen rakentamisohje (1 sarja) mikäli asennus tapahtuu poikkeavaan maastoon (rinne, kalliolouhinta tms.)
 • Mitoituslaskelma
 • Arvio saavutettavasta käsittelytuloksesta ja jätevesien ympäristö-kuormituksesta.
 • Naapurin kirjallinen suostumus, kun purkuvedet lasketaan naapurin tai yhteiseen rajaojaan.

HUOMIOITAVAA!

 • Jätevesijärjestelmän suunnitelman saa tehdä vain pätevöitynyt henkilö. Tällaisia ovat mm. LVI- alan suunnittelijat  (MRL § 123 ja MRA § 48).
 • Jätevesisuunnittelijoille suunnattuihin erillisiin koulutuksiin osallistuneet voivat toimia myös suunnittelijoina.

 Suunnittelijan on aina käytävä rakennuspaikalla!