Jatkoaikalupa

Rakennuslupa on voimassa 5 vuotta ja rakennustyö tulee aloittaa 3 vuoden kuluessa luvan myöntämisestä.

 

Mikäli jostain syystä ei voikaan aloittaa rakennustyötä 3 vuoden kuluessa tai saattaa rakennustyötä loppuun 5 vuoden kuluessa, voi hakea rakennustyön aloitukselle ja rakennustyön lopetukselle jatkoaikaa.


Hakemus tulee toimittaa  rakennusvalvontaan ennen rakennusluvassa määrättyä aloitus/ valmistumispäivää.


Jatkoaikalupa on maksullinen ja maksu määräytyy voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisesti.