Rakennuksen purkamislupa

  • Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemaakaavan laatimiseksi.
  • Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

 

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 pv ennen purkutyöhön ryhtymistä ( purkamisilmoitus ).

Purkamiseen tarvittavat lupahakemus-asiakirjat

  • Lupahakemus
  • Väestörekisterikeskuksen tilastolomake RK9 (Ilmoitus rakennuksen poistumasta)
  • Karttaote ja asemapiirros, johon on merkitty purettava rakennus
  • Vastaavan työnjohtajanhakemus
  • Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta
  • Asbestikartoitus


Purkamisluvasta annetaan päätös joka toimitetaan hakijalle postiennakkona.

Lupa on maksullinen ja lupamaksu määräytyy voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisesti.