Iso-Iivarintien asemakaava-alueen kunnallistekniikka

YksYkkösen yritysalue

 

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA

 

Paimion kaupungin tekniset ja ympäristöpalvelut toimiala ja Paimion Vesihuolto Oy pyytävät urakkatarjoustanne oheisten liitteiden mukaisesti Paimion Iso-Iivarintien asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisesta.  

 

Tarjous on tehtävä oheisella tarjouskaavakkeella ja yksikköhintakaavakkeella, joihin hinnat tulee antaa verottomina. Tarjouksessa on annettava myös pyydetyt erittelyt. Tarjousten on oltava voimassa 31.3.2019 saakka.

 

Paimion kaupungin tekniselle lautakunnalle osoitettu tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa osoitteella Paimion kaupunki, Tekniset ja ympäristöpalvelut toimiala, Vistantie 18, 21530 PAIMIO. Tarjouskuori on varustettava tarjouksen tekijän nimellä sekä merkinnällä ”Iso-Iivarintien yritysalue, urakkatarjous”.

 

Tarjouksen on oltava perillä 21.1.2019 klo 12.00 mennessä

Myöhästyneet tarjoukset palautetaan avaamattomina.

 

Tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa hankkeen laajuutta sekä oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Hylkäämisestä ilmoitetaan ensi tilassa tarjouksen antajille.

                                          

Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa liitteessä vaaditut dokumentit ja selvitykset. Tilaaja on velvollinen hylkäämään annettu tarjous, mikäli sen mukana ei toimiteta pyydettyjä asiakirjoja tai asiakirjat osoittavat, ettei urakoitsija joltain osin täytä annettuja vaatimuksia.


Lisätietoja urakasta antavat: 

yhdyskuntainsinööri Kati Timonen, p. 02 – 474 5283 ja tekninen johtaja Markku Kylén, p. 02 - 474 5400. Vain rakennuttajan kirjallisesti antamat täydennystiedot ovat rakennuttajaa sitovia. Tarjouksessa on mainittava vastaanotetut tarjouspyynnön täydennyskirjeet.

 

                                           

PAIMION KAUPUNKI

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT TOIMIALA

PAIMION VESIHUOLTO OY

 

Tekninen johtaja, toimitusjohtaja Markku Kylén