Vesihuoltoon liittyminen

Ennen kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen asentamista on niitä koskevat suunnitelmat  ja kvv-vastaava työnjohtaja esitettävä vesihuoltolaitoksen tarkastettavaksi. Kun liittymissopimus on kuluttajan ja laitoksen välillä allekirjoitettu, liitostyön voi tilata tekniseltä virastolta.

Asemakaava-alue

Asemakaava-alueella on omat liittymismaksut. Pääsääntöisesti uusilla alueilla liittymismaksut peritään rakennusoikeuden mukaan jo kaupantekotilaisuudessa.

Haja-asutusalue

Haja-asutusalueelle on vahvistettu omat liittymismaksut, sekä jätevesiosuuskuntaan liittyville omat.