Kuntalaisille tarkoitettu kaavoitusopas

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on julkaissut

Osallistun kaavoitukseen -kuntalaisen oppaan (toim. Merja Haliseva-Soila)


Kaavoja valmistellessaan kunnan  on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.


Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut joiden oloihin kaava vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt (mm. asukas- ja ympäristöyhdistykset, kylätoimikunnat), joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. 


Osallistumalla kansalaiset saavat mielipiteensä ja näkemyksensä suunnittelijoiden tietoon.