Ote kehityskuva

Maankäytön suunnitelmat

TIILITEHTAANTIEN ALUEEN SUUNNITTELU

Ilmakuva_Tiilitehtaantie

Kaupunki osti maata Vähäjoen varrelta, Tiilitehtaantien loppupäästä alkuvuodesta 2014. Luovutettujen kiinteistöjen pinta-ala on yhteensä noin 13,2 ha. Vähäjoen asemakaavassa alueelle on rakennusmaaksi osoitettu alueita noin 5,7 ha sekä katu-, virkistys- ja puistoalueita noin 7,5 ha.


Kaupungin tavoitteena on aloittaa alueen kaavamuutoksen laatiminen vuoden 2016 aikana. Suunnittelualue tulee mahdollisesti käsittämään Paimionjoen, Vähäjoen, Kohisenvan ja rautatien välisen alueen.


KEHITYSKUVA


Paimion maankäytön kehityskuva on laadittu 2004 Vistan osayleiskaavan laadinnan taustaksi.


Kehityskuvassa määriteltiin maankäytön strategiset tavoitteet ja visio. Sen laadinnalla oli tarkoitus lisätä kaupunkisuunnittelun joustavuutta ja vuorovaikutteisuutta.


Kehityskuvan laatiminen aloitettiin nykytilanteen analýysillä syyskuussa 2003 ja lopullinen kehityskuva valmistui kesäkuussa 2004. Kehityskuvatyön aikana pidettiin kaksi valtuuseminaaria,  keskustelujen ja ryhmätöiden tulokset on otettu huomioon kehityskuvan laadinnassa. Työtä ohjasi Paimion kaupungin nimeämä työryhmä.