Seutuyhteistyö

Turun kaupunkiseudun kunnat ovat laatineet maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen yhdessä Ympäristöministeriön (YM), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM), Liikenneviraston ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa. 

Tavoitteena on vahvistaa yhdyskuntarakenteen eheytymistä, kehittää liikennejärjestelmää ja ehkäistä kaupunkiseudun väestön sosiaalista ja alueellista eriytymistä ohjaamalla maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi. Lisäksi tavoitteena on tukea kaupunkiseudun ja samalla eri kuntien elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja sopimuspuolten välistä yhteistyötä.