Kaavoitusprosessi

Asemakaavaprojektit

Ala-Vistan ak:n muutos, Kairankulma
Vireilletulo kuulutettu 12.2.2016
OAS nähtävillä 9.9.2016 alkaen
Luonnos nähtävillä 8.2.-10.3.2017
Ehdotus valmisteilla


Iso-Iivarintien asemakaava

Vireilletulo kuulutettu 11.10.2016

OAS nähtävillä 11.10.2016 alkaen

Luonnos nähtävillä 8.2.-10.3.2017

Ehdotus valmisteilla


Kaptenskanpolku, asemakaavan muutos

Vireilletulo

OAS ja idealuonnos nähtävillä 8.2.2017 alkaen

Ehdotus nähtäville


Kauppatien asemakaava ja ak:n muutos

Vireilletulo kuulutettu  26.10.2016

OAS nähtäville 7.11.2016 alkaen

Luonnos nähtävillä 8.2.-10.3.2017

Ehdotus valmisteilla


Lanatien asemakaavan muutos

Vireilletulo

OAS ja idealuonnos nähtävillä 8.2.2017 alkaen

Ehdotus nähtäville


Mäkiläntien asemakaavan muutos

Vireilletulo

OAS ja idealuonnos nähtävillä 8.2.2017 alkaen

Ehdotus nähtäville


Tiilitehtaan ak ja ak:n muutos

Vireilletulo kuulutettu 18.11.2016

OAS nähtävillä 18.11.2016 alkaen

Luonnos valmisteilla 


Valtatien 1:n asemakaavan muutos

Vireilletulo kuulutettu 14.4.2015

Luonnos nähtävillä 14.6.- 28.6.2016

Ehdotus valmisteilla