Ote vistan oyk_yksykkönen

Iso-Iivarintien asemakaava, YksYkkönen itä

Kaavoituspäätös                      5.10.2016                     
Vireilletulo11.10.2016
Luonnos nähtävillä
8.2.-10.3.2017
Ehdotus nähtävillä7.8.-6.9.2017
Ehdotus ltk:n hyv. 

Hyväksyminen

ympäristölautakunta                                              

* kaupunginhallitus                                        

* kaupunginvaltuusto