Jokipuiston asemakaavan muutos, Iskun tontti

Kaavoituspäätös                       
27.11.2014                               
Vireilletulo
07.09.2015
Luonnos nähtävillä07.09. - 07.10.2015
Kaavatyö keskeytetty
ymp.ltk. 6.4.2017>khall 12.4.2017
Ehdotus nähtävillä 

Hyväksyminen

ympäristölautakunta                                                             

* kaupunginhallitus                                                         

* kaupunginvaltuusto                        

Lainvoimainen