Kauppatie_oyk

Kauppatien asemakaava ja asemakaavan muutos 

Kaavoituspäätös                    19.10.2016           
Vireilletulo7.11.2016
Luonnos nähtävillä8.2.-10.3.2017
Ehdotus nähtäville5.6.-10.8.2018


Hyväksyminen

* ympäristölautakunta   > lokakuussa?                                  

* kaupunginhallitus                                        

* kaupunginvaltuusto