Poikintien asemakaavan muutos

Kaavoituspäätös                       
12.4.2017
Vireilletulo
20.4.2017
Luonnos nähtävillä7.8.-21.8.2017
Ehdotus nähtävillä10.10.-10.11.2017

Hyväksyminen

ympäristölautakunta                                     12.12.2017                                     

* kaupunginhallitus                                          13.12.2017

* kaupunginvaltuusto                                       31.1.2018