TIILITEHTAAN AK2

Tiilitehtaan asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavoituspäätös                       
Ymp.ltk. 1.11.2016 §                         
Vireilletulo18.11.2016
Luonnos nähtävillä
Ehdotus valmisteilla 

Hyväksyminen

ympäristölautakunta                                              

* kaupunginhallitus                                        

* kaupunginvaltuusto