TIILITEHTAAN AK2

Tiilitehtaan asemakaava ja asemakaavan muutos

Kaavoituspäätös                       9.11.2016                      
Vireilletulo18.11.2016
Luonnos nähtävillä1.9.- 2.10.2017
Ehdotus nähtävillä25.5.- 25.6.2018 

Hyväksyminen

* ympäristölautakunta                          elokuussa                    

* kaupunginhallitus                                        

* kaupunginvaltuusto