YksYkkönen liittymäalue vaaka

Valtatie 1:n asemakaavan muutos

Kaavoituspäätös                       
1.4.2015                            
Vireilletulo
14.4.2015
Luonnos nähtävillä
14.6.-28.6.2016
Ehdotus nähtävillä7.8.-6.9.2017
Ehdotus ltk:n hyv. 

Hyväksyminen

ympäristölautakunta                                              

* kaupunginhallitus                                        

* kaupunginvaltuusto