Nummenpää-Hevonpää oyk I aste (3791 ha)

Kaavoituspäätös
                                   
Vireille tulo
 
Luonnos nähtävillä  
Ehdotus nähtävillä               
22.5.-18.6.1992
3.5.-2.6.1993

                      

Hyväksyminen:

kaupunginhallitus                               

* kaupunginvaltuusto 25.8.1993 § 88 > kumottu, 22.9.1994 > hyv.

Lainvoimainen 19.5.1995