Lainhuudon hakeminen=omistusoikeuden rekisteröinti

Kun maa vaihtaa omistajaa, on uuden omistajan rekisteröitävä omistusoikeutensa. Omistusoikeus rekisteröidään hakemalla lainhuutoa.


Vain lainhuudatettu kiinteistö voidaan kiinnittää ja käyttää velan vakuutena. Lainhuuto merkitään julkiseen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tämän jälkeen omistaja näkyy lainhuutotodistuksesta.


Maalla tarkoitetaan kiinteistöä, sen määräalaa tai määräosaa.  Omistus voi siirtyä esimerkiksi kaupalla, lahjalla, osituksella tai perintönä.


Lainhuutoa on haettava pääsääntöisesti kuuden kuukauden kuluessa saannon perusteena olevan asiakirjan, kuten kauppakirjan, allekirjoittamisesta lukien.

Lainhuudon hakemista varten kirjaamisviranomaiselle on toimitettava

  • lainhuutohakemus
  • alkuperäinen saantokirja (esim. kauppakirja) ja sen kopio
  • muut tarvittavat liitteet (esim. valtakirja, kartta, kauppahinnan maksukuitti) ja niiden kopiot
  • tosite varainsiirtoveron maksusta
  • perintösaannoissa ja kuolinpesän ollessa luovuttajana jäljennökset vainajan perukirjasta ja sukuselvityksestä.

Muiden asiakirjojen tarve riippuu luovutuksesta, sen osapuolista ja kohteesta. Tarkempi listaus ja esimerkkejä löytyy lainhuutohakemuksen täyttöohjeesta.

Hakeminen

Täytä lainhuutohakemus ja lähetä hakemus liitteineen Varsinais-Suomen maanmittaustoimistoon.