Tiet ja kadut

Infrapalveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa yhdyskunnan tarvitsemia liikenneväyliä ja muiden alueiden kunnossapitopalveluita. Ympäristökuvaa parannetaan vierialueiden viimeistelyin ja sadevesiviemäröinnein. Kaupunki huolehtii yleisten teiden (maanteiden) istutuksista ja kevyen liikenteen alikulkujen kunnossapidosta.

Palvelut tuotetaan omana työnä ja ostopalveluna.

Lisää tietoa Kadut ja liikenne-sivulla