Joukkoliikenne

Tiet ja kadut

Infrapalveluiden toiminta-ajatuksena on tuottaa yhdyskunnan tarvitsemia liikenneväyliä ja muiden alueiden kunnossapitopalveluita. Ympäristökuvaa parannetaan vierialueiden viimeistelyin ja sadevesiviemäröinnein. Kaupunki huolehtii yleisten teiden (maanteiden) istutuksista ja kevyen liikenteen alikulkujen kunnossapidosta.

Palvelut tuotetaan omana työnä ja ostopalveluna.

Tunnuslukuja

  • Kadut 68,3 km
  • Kevyen liikenteen väylät 28,5 km
  • Muut tiet 3,9 km
  • Rakennetut polut 2,3 km
  • Kestopäällystettyjä liikenneväyliä 84 %