Yksityistie

Yksityistiet

Paimion kaupungin yksityistielain mukaisen tielautakunnan tehtävistä vastaa tekninen lautakunta. Laissa kunnalle määrätyt tietoimitukset hoitaa lautakunnan nimeämä yksityistiejaosto.Yksityisteiden avustusten jakoperusteet: 

Paimion kaupunki jakaa alueellaan sijaitsevien yksityisteiden kunnossapito- ja perusparantamiseen avustusta seuraavin ehdoin (tekn.ltk. 8.11.2018):

Kunnossapitoavustusta myönnetään pysyvän asutuksen ulospääsytienä käytettävälle tielle, jonka vähimmäispituus on 200 m. Avustettavat työt ovat mm. tien reunojen niitot, ylläpitomurskeen lisäys, ojien perkuu.


Peruskorjausavustusta koskeviin hakemuksiin tulee liittää korjaussuunnitelma sekä työn aikataulu kustannusarvioineen. Peruskorjausavustukseen myönnettävä alin summa on 5.000 €. Suuremmissa ja pitkäaikaisemmissa kohteissa kaupunki pidättää oikeuden myös välitarkastuksiin.

Avustusten myöntämisen ehtona on, että kaupungilla on oikeus valvoa avustuksen käyttöä tekemällä tietarkastus.

Avustus voidaan myös evätä, jos tiekohteesta ei palauteta selvityksiä avustuksen käytöstä määräaikaan mennessä tai ilmenee esim. avustusrahojen väärinkäytöksiä.

Tiekunnat, mitkä ovat saaneet avustusta vuodelle 2018 toimittavat tapahtumatiedot kuluneelta vuodelta uuden anomuksen yhteydessä. Teiltä, joille ei anota avustusta v. 2019 voidaan pyytää selvitys vuoden 2018 avustusrahojen käytöstä samana ajankohtana.

 

Avustuslomakkeet sekä avustusten jakoperusteohjeet  löytyvät joko kaupungin nettisivuilta kohdasta www.paimio.fi/lomakkeet > Yksityistieavustukset tai kaupungintalon palvelupisteestä sen aukioloaikana (ma klo 9-17, ke klo 10-15.30, ti,to,pe klo 9-15.30), os. Vistantie 18.

Avustusanomukset tulee palauttaa osoitteella Paimion kaupunki, Tekninen lautakunta, Vistantie 18, PL 50, 21531 Paimio tai kaupungintalon palvelupisteeseen sen aukioloaikana. Avustusten hakuaika on 1.12 - 31.1.2019 klo 15.30 asti.

Anomukset käsitellään helmikuun 2019 teknisen lautakunnan kokouksessa, jonka jälkeen avustuksen saaneille ilmoitetaan asiasta kirjallisesti. 

Tiedustelut: viheraluemestari Kaisa Salonen p. 02 474 5293 tai e-mail: kaisa.salonen@paimio.fi

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA