Rakennukset rekistereihin

Kaupunginhallituksen 1.2.2017 käynnistämässä Kiinteistö- ja rakennustietojen eheyttämisprojektissa on tarkoitus inventoida kaupungin rakennuskanta ja tuottaa ajan tasalla olevat tiedot verottajalle kiinteistöverotusta varten. Eheyttämisprojektilla varmistetaan kiinteistönomistajien tasavertainen kohtelu. 

Paimion kaupungin alueella sijaitsee vajaa 5300 kiinteistöä. Iso osa kiinteistöillä sijaitsevista rakennuksista on kaupungin omissa rekistereissä, Väestötietojärjestelmän rakennushanke-, rakennus- ja huoneistorekisterissä sekä Verohallinnon rekisterissä. Näitä rekistereitä tutkittaessa on löytynyt virheitä ja puutteita, jotka tulee korjata.

Projektin yhteydessä havaitaan mahdolliset luvattomat rakennukset, jotka saatetaan rakennusvalvontaviranomaisen tietoon toimenpiteitä varten.

Toimenpiteet

Kiinteistön omistajille (satunnaisesti ensimmäinen kiinteistön omistaja listauksessa) tullaan maalis-huhtikuussa lähettämään kirje, jossa tiedotetaan meneillään olevasta projektista. Kirjeen mukana toimitetaan kyselylomake, johon pyydetään täyttämään kiinteistöllä olevien rakennusten tiedot sekä tarkastamaan kiinteistöveroselvityksen tiedot.

Rakennusten tiedot tulee täyttää ensisijaisesti sähköiseen lomakkeeseen tai toissijaisesti kirjeessä olevaan lomakkeeseen ja toimittaa 16.5.2017 mennessä. 

Kaupungin keräämät tiedot toimitetaan myös VRK:n Väestötietojärjestelmään, jossa ne palvelevat useita organisaatioita. 

Kiinteistön omistajien on tärkeää tarkastaa myös Verohallinnolta tuleva kiinteistöveron ilmoitusosa ja tehdä siihen tarvittavat päivitykset. Tällä keinoin varmistetaan, että rakennukset saadaan molempiin rekistereihin. 

Kiinteistöille tullaan tekemään maksuttomia mittauskäyntejä, joilla tarkastetaan rakennuksista toimitetut tiedot. Ensisijaisesti tarkastetaan ilmakuvalta löytyvät rakennukset, joista tietoja ei ole ilmoitettu. Jos kiinteistön omistaja kieltää tarkastuskäynnin, mittaukset suoritetaan maksullisina rakennusvalvonnan toimesta.

Tietojen välittäminen veroviranomaiselle

Kaupunki toimittaa kiinteistöjen katselmuksesta kerätyt tiedot verohallintoon tarkastusta varten. 

Rakennukset karttapalvelussa

Kiinteistön omistajat voivat tarkastaa omien kiinteistöjensä osalta Paimion karttapalvelusta mitä rakennuksia Paimion kaupungin rekisteristä löytyy. Karttapalvelusta on nähtävissä myös olemassa olevien rakennusten pysyvät tunnukset.