kuvat pöydällä

Kotiseutuarkisto


Kotiseutuarkiston tehtävänä on tallentaa paikallinen yksityisluontoinen arkistoaines sekä paikkakunnan henkinen perinne, saada se säilymään ja saattaa käytettäväksi siten, että se palvelee sekä yleisen että paikallisen tutkimuksen, opetuksen, harrastustoiminnan ja käytännön tarpeita.

Vuonna 1999 perustettu Paimion kaupungin kotiseutuarkisto sijaitsee Paimion kaupungintalossa (Vistantie 18). Arkiston aineistoon tutustumista varten on tilat asiakkaille kaupungintalon alimmassa kerroksessa.
 
Kotiseutuarkisto vastaanottaa esimerkiksi
- yhdistysten ja seurojen arkistoja
- osuuskuntien ja liikelaitosten arkistoja
- perheiden, sukujen ja talojen arkistoja
- yksityishenkilöiden arkistoja

Arkistoon kuuluvat paperimuotoisten asiakirjojen ohella mm. kartat ja piirustukset, valokuvat, filmit, ääninauhat, videokasetit, ATK-aineistot, käsikirjoitukset sekä muut paikallisen perinteen tallentamiseen liittyvät dokumentit.