Laki ja turvallisuus

Lakiin ja turvallisuuteen  liittyvissä kysymyksissä kunnan rooli palveluntuottajana on kohtalaisen pieni. Useimmiten palvelun tuottaa valtion laitos tai muu yhteisö. Tähän kokonaisuuteen on koottu kuitenkin ihmisten arjen kannalta keskeisiä lakiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita. 

 

Tiedon lähteenä on käytetty asianomaisen laitoksen tai yhteisön verkkosivuja.

 

Lakiin ja oikeusturvaan liittyvät asiat ovat useimmiten tapauskohtaisia ja moninaisia. Näillä sivuilla annetaan hyvin yleistä tietoa asiakokonaisuuksista. Muunmuassa erityistapauksia ja poikkeuksia ei ole selostettu. Pelkästään tämän perusteella käyttäjä ei saa välttämättä riittävästi tietoa esimerkiksi omiin oikeudellisiin kysymyksiinsä. Suosittelemme tuolloin kääntymään alan asiantuntijan puoleen.