Kuluttajasuoja ja -neuvonta

Kuluttajaneuvonta on siirtynyt kunnilta valtakunnalliseksi, keskitetysti hoidetuksi palveluksi. 


Palvelua ohjaa Kilpailu- ja Kuluttajavirasto (KKV). 


Tietoa kuluttajakaupan säännöistä, menettelytapaohjeita, valitusmalleja, ajankohtaisia tiedotteita ja tarkempaa tietoa neuvontapalvelusta löytyy verkkopalvelusta.