Lait ja määräykset

Sisältää paljon turvallisuutta ja järjestystä koskevia määräyksiä. Suomen ja EU:n lainsäädäntö löytyy mm. Valtion säädöstietopankista Finlex:istä.


Tärkein yksittäisen kuntalaisen toiminnan kannalta on kuitenkin järjestyslaki. Järjestyslain voimaantulon jälkeen kunnilla ei ole enää ollut omia järjestyssääntöjä.


Poliisi vastaa yleisten paikkojen järjestyksestä ja turvallisuudesta. Kaikilla kunnilla on yhteinen järjestyslaki.


Maankäytön ja rakentamisen tärkein ohjauskeino on maankäyttö- ja rakennuslaki. Lakia sovelletaan alueiden suunnittelussa ja käytössä sekä rakentamisessa. Rakentamista koskevat maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävät määräykset ja ohjeet sisältyvät Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.  Kunnissa maankäyttöä ja rakentamista ohjaavat kaavoitus ja rakennusjärjestys. Myös jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräykset tulee ottaa huomioon.