Pokaalit

Paimion parhaiden palkitseminen


Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta järjestää vuosittain tilaisuuden, jossa palkitaan edellisen vuoden


Paimion parhaat

• urheilijat
• valmentajat
• joukkueet
• Suomen-, Euroopan- ja Maailmanmestarit.

Samassa yhteydessä palkitaan myös Vuoden nuori ja Kunnon kuntalainen

Mestareiden palkinnassa huomioidaan 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien sarjoissa saavutetut mestaruudet.
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta ja erillinen työryhmä tekevät lopulliset valinnat saatuaan urheiluseuroilta ja kuntalaisilta perustellut vapaamuotoiset esitykset ehdotuksista vuoden loppuun mennessä (tarkka aika ilmoitetaan joka vuosi erikseen).


Vuoden nuori


Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää kokouksessaan saatujen ehdotusten pohjalta palkita Vuoden nuoren. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta toivoo eri yhdistyksiltä, seuroilta, nuorisoneuvostolta, oppilaskunnilta, tukioppilailta ja muilta kuntalaisilta esityksiä Vuoden nuoreksi paimiolaiseksi.
Esitykset perusteluineen toimitetaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle ehdotuslomakkeella vuoden loppuun mennessä. Vuoden nuori – tittelin voi saada vain kerran.


Vuoden nuoren tulee olla:
• 15–29-vuotias
• hyväkäytöksinen
• toiset huomioonottava
• omatoiminen
• opinnoissa kohtalaisesti menestyvä sekä
• harrastustoiminnassa aktiivisesti mukana oleva.


Kunnon kuntalainen


Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta valitsee kokouksessaan saatujen ehdotusten perusteella palkita Kunnon kuntalaisen.
Esitykset perusteluineen toimitetaan ehdotuslomakkeella vuoden loppuun mennessä. Kunnon kuntalaisen tittelin voi yksi henkilö saada vain kerran.


Kunnon kuntalaisen kunnianimen voi kuntalainen saada erityisen merkityksellisestä toiminnasta kunto- ja terveysliikunnan ja fyysisen kulttuurin alueella:
• toimimalla aktiivisena kunto- ja terveysliikunnan tiedottajana
• toimimalla aktiivisena talkoolaisena
• harrastamalla itse esimerkillisen aktiivisesti kunto- ja terveysliikuntaa
• toimimalla aktiivisena kuntoliikunnan vetäjänä lapsille, nuorille, soveltavaa ohjausta tarvitseville tai aikuisille
• toimimalla muuten aktiivisesti paikkakunnan liikuntakulttuurin hyväksi.


Aiemmilta vuosilta palkitut