Pokaalit

Paimion parhaiden palkitseminen


Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta järjestää vuosittain tilaisuuden, jossa palkitaan edellisen vuoden


Paimion parhaat

• urheilijat
• valmentaja
• joukkue
• Suomen-, Euroopan- ja Maailmanmestarit


Mestareiden palkinnassa huomioidaan 16-vuotiaiden ja sitä vanhempien sarjoissa saavutetut mestaruudet.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta ja erillinen työryhmä tekevät lopulliset valinnat saatuaan urheiluseuroilta ja kuntalaisilta perustellut vapaamuotoiset esitykset ehdotuksista vuoden loppuun mennessä (tarkka aika ilmoitetaan joka vuosi erikseen).


Vuoden nuori


Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää kokouksessaan saatujen ehdotusten pohjalta palkita Vuoden nuoren. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta toivoo eri yhdistyksiltä, seuroilta, nuorisoneuvostolta, oppilaskunnilta, tukioppilailta ja muilta kuntalaisilta esityksiä Vuoden nuoreksi paimiolaiseksi.
Esitykset perusteluineen toimitetaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle ehdotuslomakkeella vuoden loppuun mennessä. Vuoden nuori – tittelin voi saada vain kerran.


Vuoden nuoren tulee olla:
• 15–29-vuotias
• hyväkäytöksinen
• toiset huomioonottava
• omatoiminen
• opinnoissa kohtalaisesti menestyvä sekä
• harrastustoiminnassa aktiivisesti mukana oleva.


Kunnon kuntalainen


Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta valitsee kokouksessaan saatujen ehdotusten perusteella palkita Kunnon kuntalaisen.
Esitykset perusteluineen toimitetaan ehdotuslomakkeella mainittuun päivämäärään mennessä. Kunnon kuntalaisen tittelin voi yksi henkilö saada vain kerran.


Kunnon kuntalaisen -kunnianimen voi kuntalainen saada erityisen merkityksellisestä toiminnasta kunto- ja terveysliikunnan ja fyysisen kulttuurin alueella:
• toimimalla aktiivisena kunto- ja terveysliikunnan tiedottajana
• toimimalla aktiivisena talkoolaisena
• harrastamalla itse esimerkillisen aktiivisesti kunto- ja terveysliikuntaa
• toimimalla aktiivisena kuntoliikunnan vetäjänä lapsille, nuorille, soveltavaa ohjausta tarvitseville tai aikuisille
• toimimalla muuten aktiivisesti paikkakunnan liikuntakulttuurin hyväksi.


Vuoden liikuntateko


Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää kokouksessaan saatujen ehdotusten pohjalta palkita Vuoden liikuntateon. Tämä kunniamaininta myönnetään sellaiselle teolle/taholle, jonka toiminta on jäänyt erityisesti mieleen vuoden ajalta, ja jonka vaikuttavuus ja näkyvyys on ollut merkittävää Paimiossa.

Esitykset perusteluineen toimitetaan ehdotuslomakkeella mainittuun päivämäärään mennessä.


Vuoden kulttuuriteko 


Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta valitsee saatujen ehdotusten perusteella Vuoden kulttuuriteon. Tämä kunniamaininta myönnetään sellaiselle teolle/taholle, jonka toiminta on jäänyt mieleen vuoden ajalta, ja jonka vaikuttavuus ja näkyvyys ovat olleet kulttuuritoiminnan alalla merkittävää Paimiossa. 

Esitykset perusteluineen toimitetaan ehdotuslomakkeella mainittuun päivämäärään mennessä.


Aiemmilta vuosilta palkitut