lammas

Eläinten rekisteröinti

Eläintenpitäjä

Eläintenpitäjä, jolla on hallinnassaan vähintään yksi nauta-, sika-, lammas-, vuohi-, hirvi-, kameli-, turkiseläin tai siipikarjaa, on velvollinen rekisteröitymään kyseisen eläinlajin eläintenpitäjäksi. Myös mehiläisten ja kimalaisten pitäjien on rekisteröidyttävä. Rekisteröitymisvelvollisuus koskee sekä tuotantoeläinten että seura- ja harraste-eläinten pitäjiä. Eläinten pitopaikat tulee myös rekisteröidä.


Rekisteröitymislomakkeet voit tulostaa alla olevista linkeistä. Lomakkeet palautetaan kuntasi maaseututoimistoon.


Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi; nautaeläimet (pdf) (31.9 KB)

Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi; lammaseläimet (pdf) (31.2 KB)

Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi; vuohieläimet (pdf) (27 KB)

Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi; sikaeläimet (pdf) (29.5 KB)

Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi; siipikarja (pdf) (164 KB)

Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi; mehiläiset ja kimalaiset (pdf) (99.3 KB)

Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi; turkis-, hirvi- ja kamelieläimet (pdf) (161.7 KB)

Pitopaikkojen rekisteröitymislomakkeita


Eläinten pitopaikat, rekisteröinti-/muutosilmoitus (doc) (216 KB)

Siipikarjan pitopaikat, rekisteröinti-/muutosilmoitus (pdf) (156.3 KB)

Pitopaikan rekisteröinti-/muutosilmoitus, mehiläiset ja kimalaiset (pdf) (151.3 KB)

Pitopaikkaluetteloilmoitus; mehiläiset ja kimalaiset (pdf) (169.2 KB)

Pitopaikan rekisteröinti-/muutosilmoitus, turkis-, hirvi- ja kamelieläimet (pdf) (148.7 KB)