Melonta Paimionjoella

Reitistöhanke


Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon yhteinen virkistys- ja  patikointi luontomatkailureitistöhanke aloitti toimintansa 1.8.2017. Hanketyön tuloksena syntyi toukokuun loppuun 2018 mennessä valmis suunnitelma itäisten kuntien alueen yhtenäisestä virkistysreitistöstä, joka yhdistää Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon reitit satoja kilometrejä käsittäväksi kokonaisuudeksi.
Toukokuun lopussa julkaistiin myös reitistö.fi -nettisivusto


Reitistöhankkeen ajankohtaisia uutisia

  • Ensimmäiset Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon virkistys- ja luontomatkailureitistön, Tammireittien, polut, pyöräily- ja melontareitit on viety sähköisille kartoille toukokuun lopussa 2018. Tammireitit-logo
  • Paimion osalta valmiina on noin 7 km patikointireittejä. Lisäksi valmisteilla on esim runsaan 15 km Paimion polku -reitti. Pyöräilyn osalta valmisteilla on noin 40 km pitkä Paimion kierros Paimionjoen molemmilla puolilla. Paimiosta on valmistunut myös yhdysreittejä hankkeen muihin kuntiin. Melontaan liittyen on valmisteilla Askalan ja Rantalan leirikeskuksen välinen reitti.
  • Reitit ja polut löytyvät aluksi sähköisinä karttoina reitisto.fi -sivuilta. Karttojen lisäksi useimmista reiteistä kerrotaan niiden pituus, vaikeusaste, nähtävyydet ja palvelut, kuten uimarannat, taukopaikat, kahvilat, ravintolat ja majapaikat. Pyöräilyreitistä myös mainitaan, soveltuuko se esimerkiksi lapsiperheille ja onko parempi valita katu- vai maastopyörä.
  • Maastoon polkuja ja melontareittien taukopaikkoja ryhdytään merkitsemään myöhemmin kesällä, mikäli jatkohankkeelle saadaan rahoitusta. Sitä haetaan myös alueen yrityksiltä. Reittien opastauluihin on varattu tilaa hyvää asiaa tukevien sponsoreiden nimille.
  • Pyöräilyreittien opasteita on odotettava kesään 2019. Syynä on tuolloin voimaan astuva uusi tieliikennelainsäädäntö, jonka liikennemerkkiasetuksessa määritetään pyöräilyteiden uudet opastukset ja viitoitukset,

Lisätietoja reitistöhankkeesta


Hankkeen tavoitteena on koota reittien kartta-aineisto ja neuvotella reittien käytön edellyttämät luvat ja suostumukset. Hankkeen ensimmäisiin tehtäviin kuuluu yhteistyön virittäminen kaikkien sellaisten tahojen kanssa, joita kiinnostaa pyöräily- patikointi- ja melontareittien kehittäminen näiden kuntien alueilla. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi urheiluseurat ja muut liikunta- ja retkeilyjärjestöt, paikallisyhdistykset sekä metsästys- ja kalastusseurat. Kaarinan kaupunki hallinnoi hanketta.  Varsin Hyvä ry:n hallitus on tehnyt hankkeelle myönteisen päätöksen Leader-tuesta.


Itse reitistön merkitseminen maastoon ja palveluvarustukset, kuten nuotiopaikat, toteutetaan omana hankkeenaan välittömästi tämän hankevaiheen jälkeen. Ensimmäisistä valmiista reiteistä ja niiden varrella sijaitsevista palveluista pääsee nauttimaan kesällä 2018.


Virkistysreitistöjen kehittämisestä hyötyvät toteuttavien kuntien asukkaat, matkailijat ja matkailualan yritykset. Patikointi, pyöräily ja melonta kuuluvat matkailun nousevaan Outdoors – trendiin: yhä useampi haluaa tutustua paikalliseen luontoon, kulttuuriin, ruokaa ja ihmisiin ja samalla liikkua terveellisesti.Kirkkovaellus_250716 (18)


Laajimpana tavoitteena siintää yhteistyökuntien mielessä Raaseporin-Hangon seudun ja Varsinais-Suomen kattava virkistysreitistö, joka muodostaisi valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti merkittävän ja ympäristöltään kiinnostavan kokonaisuuden. Salon, Kemiön saaren ja Paraisten alueella on jo kehitetty pyöräilyreittejä sekä oman alueen asukkaiden, että matkailijoiden käyttöön. Täydentämällä tätä reitistöä on mahdollista luoda Turunmaan saariston rannikkoreitit – kokonaisuus.


Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.8.2017–31.5.2018.
Lisätietoja hankkeesta antavat:
Kaarina: Ossi Vesalainen, ossi.vesalainen@kaarina.fi / 050 373 2414
Sauvo: Jouko Parviainen, jouko.parviainen@sauvo.fi / 050 325 4517
Paimio: Jouni Lehtiranta, jouni.lehtiranta@paimio.fi / 02 474 5319
Lieto: Mika Närvi, mika.narvi@lieto.fi / 0500 805 295


Leader_logo_rgb_varsin_hyva

EU Lippu ja lause suomi PIENI