punainen aula

Vanhempainyhdistys


Yhdistyksen tarkoituksena on

  • Edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa.
  • Tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää heidän tasapainoista ja monipuolista kehitystään
  • Tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • Toimia oppilaiden ja vanhempien yhteistyöelimenä

 

Lukion vanhempainyhdistyksen johtokunta

Elina Kavander, puheenjohtaja

elina.kavander@elisanet.fi


Marica Laaksonen, varapj

Tekla Määttänen sihteeri

Jaana Rantala, rahastonhoitaja

Nina Tanninen

Janina Sippola

Anna Kuusvuori

Jaana Laaksonen

Iiro Valtonen, opiskelijakunta

 

Simo Salvi, opettajien edustaja

simo.salvi@paimio.fi


Opiskelijakunta

Paimion lukiossa toimii aktviinen opiskelijakunnan hallitus. Hallitus ajaa kaikkien opiskelijoiden etua, toimii siteenä opiskelijoiden ja opettajien välillä ja järjestää säännöllisesti tempauksia piristämään koulunkäyntiä.

Opiskelijakunnan hallituksen vastuuopettajana toimii
Juhani Lundman


Pailu-blogi

Löytyy täältäTutorit & IT-tutorit

Paimion lukiossa toimii tutor-opiskelijoita, jotka ohjaavat opintonsa aloittaneita lukio-opintojen alkuvaiheessa. Tutorit järjestävät monipuolistaa ohjelmaa ja pitävät huolen siitä, että opintojen aloitus sujuu hyvin.


IT-tutoreiden vastuulla on uusien opiskelijoiden kannettavien tietokoneiden käyttöönotto. Lisäksi he huolehtivat opiskelioiden teknisistä ongelmista ja päivystävät säännöllisesti varmistaakseen, että jokaisella opiskelijalla on ajantasainen tietokone käytössään.

Tutortoiminnan vastuuopettajana toimii 
Hanna-Kaisa Hietajärvi
hanna-kaisa.hietajarvi@paimio.fi


IT-tutortoiminnan vastuuopettajina toimii
Ritva Alasmäki
ritva.alasmaki@paimio.fi