soittimet

KMuskari2017-2018


Iloisia elämyksiä musiikista!

Laulamista + loruilua + köröttelyä + kuuntelua + liikkumista + soittamista...

Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille. Muskariryhmiä on sekä Paimiossa että Sauvossa, ja niihin voi tulla kotipaikkakunnasta riippumatta. Ryhmät muodostetaan ikäkausittain: vauvat eli alle 1-vuotiaat + aikuinen, noin 1-2 -vuotiaat + aikuinen, 3-vuotiaat, 4-vuotiaat, 5-vuotiaat ja 6-vuotiaat. Ryhmiä on sekä aamupäivisin että iltaisin. Lisätietoja apulaisrehtorilta. 

Musiikkileikkikoulutunti on kerran viikossa 45 tai 30 minuuttia kerrallaan. Lukukausimaksu riippuu tunnin pituudesta ja voimassa olevat hinnat löytyvät "Oppilasmaksut" -kohdasta. Syyskaudella on 17 ja kevätkaudella 17 opetuskertaa.

Lukuvuosi 2016 - 2017:


Muutamissa ryhmissä on vielä muutamia vapaita paikkoja! Tedustelut muskarin opettajilta tai apulaisrehtorilta puh. 050 463 8446.PAIMION MUSKARIRYHMÄT LUKUVUONNA 2016-2017:

opettajat:

MN = Merita Nieminen

PM = Paula Mämmelä

EJ = Elina Jaanu

MJ = Marjut Jaakola


alle 1-vuotiaat + aikuinen:

-tiistaisin klo 9.30 - 10.15 / MN


noin 1-2 -vuotiaat + aikuinen:

-tiistaisin klo 10.15 - 11 / MN

-tiistaisin klo 17.15 - 18 / PM

-keskiviikkoisin klo 17.45 - 18.30 / EJ


3-4 -vuotiaat:

-tiistaisin klo 18 - 18.45 / PM

-keskiviikkoisin klo 17 - 17.45 / EJ

-keskiviikkoisin klo 18.30 - 19.15 / EJ


5-vuotiaat:

-maanantaisin klo 17.45 - 18.30 / MJ


6-vuotiaat:

-maanantaisin klo 17 - 17.45 / MJ


kantelemuskari:

-torstaisin klo 17.45 - 18.30 / MJ


Easy biisi:

-perjantaisin klo 17 - 17.45 / PM


Tjolahåpp:

syksyn ryhmä peruuntunut, keväällä alkaa uusi ryhmäSAUVON MUSKARIRYHMÄT LUKUVUONNA 2016-2017:

opettaja kaikissa ryhmissä Elina Jaanu


torstaisin:

klo 9.30 - 10.15 noin 1-3 -vuotiaat + aikuinen

klo 10.15 - 11 noin 1-3 -vuotiaat + aikuinen

klo 12.15 - 12.45 soittokerho noin 3-5 -vuotiaille

klo 13 - 13.30 soittokerho noin 3-5 -vuotiaille

klo 17.45 - 18.30 noin 1-3 -vuotiaat + aikuinen

klo 18.30 - 19.15 noin 3-5 -vuotiaat