kanteleita soittavat kädet

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset www.opistopalvelut.fi/paimio tai puhelimitse 02 4745 316. Kursseille voi hyvin osallistua jo niiden alettua. Jos osallistuu koko vuoden kurssille vasta kevätpuolella, kurssimaksu on puolet koko vuoden maksusta.


Huom! Ilmoittautuminen on sitova. Kurssin alkamisen jälkeen sen voi perua vain lääkärintodistusta vastaan.

Kevään kursseille ilmoittautuminen alkaa 4.12 klo 8.00

Tervetuloa uusille kursseille ja myös jo syksyllä alkaneille kursseille.


Opiston Naiskuoro Vivela ottaa mielellään kuoroonsa uusia laulajia!

Vivela_paimiosali_muokattu
 

Toimistosihteerin toimi avoinna


Paimion kaupungin sivistyspalveluissa on haettavana toimistosihteerin vakituinen toimi 2.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. 
 
Työnkuvaan kuuluu asiakaspalvelun lisäksi mm. kansalaisopiston, musiikkiopiston sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yleisiä toimistotehtäviä, maksuliikenteen ja laskutuksen tehtäviä, kurssihallintoa, mainosten ja esitteiden tekemistä, markkinointia sekä arkistointia. Työhön kuuluu satunnaisesti ilta- ja viikonlopputyötä.
 
Toimistosihteerin tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa AMK- tai ammatillista tutkintoa tai muuta soveltuvaa toimistoalan koulutusta. Aiempi kokemus toimistotehtävistä esim. hallinto-, opinto- tai koulusihteerinä, koulutusjärjestelmän sekä kansalaisopistotoiminnan tuntemus katsotaan eduksi.
 
Tehtävästä suoriutuminen edellyttää huolellisuutta, itsenäistä työskentelyotetta sekä hyvää oppimis- ja paineensietokykyä. Hakijalta odotetaan asiakaspalvelu- ja tiedotusosaamista, markkinointihenkisyyttä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä valmiuksia sopeutua toisinaan nopeastikin muuttuviin tilanteisiin. Tehtävässä edellytetään hyvää tieto- ja viestintäteknistä osaamista. Seuraavien ohjelmien käyttö katsotaan eduksi: HelleWi, Wilma, MultiPrimus, Dynasty, Intime, Workflow.
 
Arvostamme monialaista osaamista, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta, sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua sekä aktiivista ja kehittämismyönteistä työotetta.
Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
 
Haastattelut järjestetään ko. vaiheeseen valituille viikolla 49 tai 50.


Hakemukset kuntarekryn kautta 3.12. mennessä.


Lisätietoja: 
sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen, p. 02 474 5311
rehtori Satu Lehtisalo-Toivonen, p. 02 474 5317