käytännön enkkua4

Tietoa Paimion opistosta

Paimion opisto käsittää kansalaisopiston sekä musiikkiopiston. 

Kansalaisopisto tarjoaa laadukasta ja monipuolista opetus- ja harrastepalvelua kaiken ikäisille. Opisto toimii elinikäisen oppimisen periaatteella antaen yleissivistävää ja ammatillisesti täydentävää koulutusta aikuisille sekä edullisia harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Lisäksi järjestetään työnantajien tilaamaa koulutusta.

Paimion opiston toimialueena on Paimion ja Sauvon kunnat. Vuonna 2016 alkaa opistomme 50. toimintavuosi. Juhlavuoden kunniaksi järjestämme monia erikoiskursseja ja tapahtumia.


Opetusohjelma on monipuolinen kattaen kursseja kaikille ikäryhmille sekä Paimiossa että Sauvossa


Panostamme koko kehon hyvinvointiin tarjoamalla kursseja mielen ja ruumiin virkistykseksi. Viime vuosina olemme alkaneet tarjota kasvavalle senioriväestölle päiväkursseja, jotka ovat saaneet erinomaisen vastaanoton. Aikuisille suunnattujen kurssien lisäksi opistossamme on laaja kurssivalikoima myös lapsille, mm. musiikkia, kuvataiteita, liikuntaa ja näyttelemistä. Liikunnassa erityistä tukea tarvitsevat on huomioitu laajalla soveltavan liikunnan kurssitarjonnalla.


Tavoitteemme on uudistua ja kehittyä jatkuvasti. Haluamme pysyä ajan hermolla tarjoamalla esim. liikunta- ja käden taitojen kursseissa perinteisten rinnalla trendikkäitä tämän hetken muoti-ilmiöitä. Tietotekniikan kursseilla opastamme tietotekniikan uusien sovellusten ja sosiaalisen median hyödyntämistä arkielämässä. Tulevaisuudessa pyrimme huomioimaan mm. entistä enemmän kurssitarjonnassa myös 13-25 -vuotiaat nuoret sekä luomaan kädentaitojen työpajoja, joissa opiskelija voi myös itsekseen käydä harrastamassa.Paimion opiston hallintoa johtaa Paimion sivistys- ja vapaa-aikalautakunta.