Syksystä 2016 kevääseen 2018 kestänyt, OKM:n rahoittama Eskarista estradille -hanke on päättynyt. Hankkeen aikana toteutettiin Paimion ja Sauvon alakouluissa ja eskareissa maksuttomia soitinkerhoja. Niissä

oppilaat saivat tutustua musiikkiopistossa opiskeltaviin soittimiin musiikkiopiston opettajan johdolla. Soitinkerhot kokoontuivat koulun tiloissa kerran viikossa koulupäivän jälkeen, eskarilaisten soitinkerhot pidettiin aamupäivisin eskaritiloissa.


Kiitos iloisesta ja antoisasta hankeyhteistyöstä Hanhijoen, Kriivarin ja Jokelan alakouluille sekä Hanhijoen, Kriivarin, Jokelan, Ala-Vistan ja Sauvon eskareille !!!